Støtte til nye digitale konsertarenaer

Koronasituasjonen og myndighetenes forbud mot arrangementer der flere mennesker samles har skapt et behov for å tenke nytt på konsertområdet. Komponistforeningen har derfor besluttet å opprette en midlertidig ny støtteordning, rettet mot nye digitale konsertarenaer som fokuserer på det norske samtidsrepertoaret.

Ordningen er åpen for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer, og har løpende søknadsfrist.

Nye tiltak der norske nålevende komponister og norsk musikk har en sentral plass i programmet kan søke om støtte på opptil 20 000 kroner. Søknader må inneholde en prosjektbeskrivelse som redegjør for momentene nedenunder, og et budsjett med finansieringsplan.

Foto: Andrea Lehmkuhl

Med nye digitale konsertarenaer menes nyetablerte plattformer der flere konserter presenteres, f.eks. en digital konsertserie. Det gis ikke støtte til enkeltkonserter, bestillingsverk og komponering, personlige kunstneriske prosjekter og virksomhet for enkeltkomponister eller -musikere. Det gis heller ikke støtte til prosjekter hvor det tas ut overskudd av driften.

Det er en forutsetning at virksomheten baserer seg på billettinntekter som går til medvirkende musikere, teknikere og andre involvert i produksjonen, og at det inngås avtale med TONO om innbetaling av vederlag for bruken av musikken som fremføres.

Søknaden bør redegjøre for hvordan prosjektet kan bidra positivt til
– å øke eksponeringsflaten av levende ny norsk musikk på internett, i radio, tv eller andre medier
–  å bygge opp eller styrke formidlings- og evt. bransjeapparatet for norske komponister
–  å styrke eksponeringen av norsk musikk og lyd som kunstform nasjonalt eller internasjonalt
– å fremme kunstnerisk mangfold og likestilling blant komponister og utøvere
– å utforske og utvikle nye næringsmodeller for komponister og utøvere
– å skape en offentlig diskurs av høy kvalitet om norsk musikk og norske komponister

Foto: Maxcam

Søknadsfristen er løpende.

Ordningen gjelder frem til
1. juli 2020.

Søk om støtte her