Reisestøtte i forbindelse med urfremføring

Urfremføring av moderne musikkverk byr ofte på helt spesielle utfordringer, og det er viktig for komponisten å være til stede ved slike anledninger. Komponistforeningen bidrar til å dekke utgifter til reise og opphold i inntil to døgn for at du skal kunne overvære egne urfremføringer og evt. prøver forut for disse. Du må være medlem av Norsk Komponistforening for å kunne søke ordningen.

Søknadsgrunnlag

  • Det gis refusjon av reisekostnader, inntil kr. 2500,-, i forbindelse med reise til urfremføring av eget musikkverk. I tillegg refunderes utgifter til hotell/overnatting med kr inntil kr. 1000,- pr døgn, for inntil 2 døgn.
  • Gyldige kvitteringer og dokumentasjon av fremføringen må vedlegges søknaden.
  • Normalt er antall søknader/tilskudd begrenset til to stk pr år.

Støtten utbetales på etterskudd mot innsendt og utfylt skjema med vedlagt dokumentasjon.
Søknaden må være sendt Norsk Komponistforenings administrasjon innen 1 måned etter urfremføringen.

For første kvartal 2019 aksepterer vi søknader f.o.m 01.01.2019 frem til 15. april pga omlegging av ordningen.


Søk om reisestøtte her