Tillitsvalgte

F.o.m. 22. mai 2019

STYRET
Jørgen Karlstrøm, styreleder

Stine Sørlie, nestleder
Jan Erik Mikalsen
Bente Leiknes Thorsen
Helge Iberg
Agnes Ida Pettersen, vara
Sigurd Fisher Olsen, vara
Mathilde Groos Viddal, vara

MUSIKKFAGLIG UTVALG 
Bjørn Morten Christophersen, leder  
Lene Grenager, medlem 
Marcus Paus, medlem  
Gyrid Nordal Kaldestad, medlem 
Eva Holm Foosnæs, vara
Hans Blok, vara

STIPENDKOMITÉ
Gyrid Nordal Kaldestad,
leder
Craig Farr, medlem 
Eva Holm Foosnæs, medlem 
Kjel Mørk Karlsen, medlem
Ewa Serafin, vara
Jan Martin Smørdal, vara

KUNSTPOLITISK UTVALG
(oppnevnt av styret i NKF)
Jørgen Karlstrøm, leder
Stine Sørlie, nestleder
Glenn Erik Haugland, medlem
Maja Ratkje, medlem
Frank Havrøy, medlem
Bente Leiknes Thorsen, medlem

LIKESTILLINGSOMBUD
(oppnevnt av styret i NKF)
Agnes Ida Pettersen

VALGKOMITEEN
Ståle Kleiberg
Ragnhild Berstad
Bjarne Kvinnsland
Oddrun Lilja Johnsdottir, vara

DESISORER
Ida Heidel
Gisle Krogseth

STIFTELSEN MARTELLO, STYRET
Bente Leiknes Thorsen, leder
Cecilie Ore, medlem
Jonas Skaarud, medlem

Andre verv der Komponistforeningen er representert>>>