Søknadsskjema: Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar

 • Personopplysninger oppgitt i denne søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Alle søknader arkiveres og sikres i tråd med Norsk Komponistforenings rutiner. Alle personopplyninger i dette skjemaet vil slettes ved halvårlig rutine. Tildelingslister inneholdende søker/prosjekt vil publiseres på nett og i årsmelding.
  __
  Personal data provided in this application form will be treated confidentially. All accounting data are kept in accordance with the Norwegian Accounting Law. The personal information in this form will be deleted from this web form by a semi-annual routine. Lists of granted projects containing applicant name and project name will be published online and in the annual report.
 • Kun tall aksepteres / only number's (in NOK) is valid
 • Beskrivelse av det du søker tilskudd til. Maks 2000 tegn. Dersom du ønsker å legge ved ytterligere beskrivelse eller dokumentasjon kan det gjøres i feltet under. / Ad a project description here. Max 2000 letters. If you need to ad aditional information or documentation you may attach pdf-files below.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf.
  Legg til evt ytterligere prosjektbeskrivelse her (ikke påkrevd) / Add aditional project descriotion here. (Not mandatory)
 • Godkjente filtyper: pdf.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf, mp3, .
  Last opp utdrag/eksempel fra partitur eller lydfil evt. annen dokumentasjon. / Upload excerpts/examples of the score or sound example(s) or other documentation Format: pdf/mp3