Statens kunstnerstipend utlyser midlertidig stipendordning – covid 19

Kulturrådet har lagt ut utlysingen av midlertidig stipendordning – covid-19.

Søknadsskjemaet blir lagt ut i uke 28. 
Søknadsfristen er 5. august, kl. 13:00. 

– Korona-krisen har gjort behovet for kunsterstipender enda større, sier utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad. (Foto: Geir Mogen)

HVEM KAN SØKE?
Kunstnere som i hovedsak bor og arbeider i Norge kan søke stipendet. Det kan gjøres unntak om det blir vurdert som rimelig. Ordningen gjelder bare enkeltkunstnere, ikke grupper. Søkere må være aktive kunstnere, dvs. ha utgitt verk eller fått formidlet sin kunst i offentlige sammenhenger.

Mottakere av garantiinntekt, stipend for etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstere, arbeidsstipend eller arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere kan ikke motta midlertidig stipend COVID-19.

Kunstnere under utdanning kan ikke søke dette stipendet. Med utdanning menes alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning, som utgjør mer enn 50 % av tiden eller 15 studiepoeng pr. semester.

Stipendbeløpet er på kr 100 000. Stipendet blir utbetalt som et engangsbeløp. Det blir ikke trukket skatt av stipendet, men det er oppgavepliktig.

Les mer om ordningen og om hvem som kan søke her:
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/statenskunstnerstipend-midlertidig-stipend-covid-19

SPØRSMÅL VEDRØRENDE SAKSBEHANDLING
Kulturrådet har satt opp egen vaktplan for hvilke saksbehandlere som vil være tilgjengelige fra Statens kunstnerstipend i sommer. Det er også opprettet egen e-post for henvendelser vedrørende ordningen: SKScovid19@kulturradet.no Dette er for å unngå at henvendelser går til personer som er på ferie/ikke tilgjengelige i søknadsperioden. 

Relaterte artikler:
Koronasituasjonen – Informasjon til deg som mottar stipend fra Statens kunstnerstipend.

– Viktig løft for kunstnere og kulturinstitusjoner