Vi dobler ekspress konsertstøtte

Vi har i dag gleden av å meddele at NKF fra 2020 øker sin satsning på fremføring av norsk musikk gjennom ordningen Ekspress konsertstøtte. Medlemmer kan nå søke om tilskudd på inntil 20 000 kroner per år.

Gjennom ordningen Ekspress konsertstøtte kan medlemmer av Norsk komponistforening søke om tilskudd for at musikken deres skal bli fremført.

Støtten skal ikke dekke komponisthonorar, men alle andre typer utgifter knyttet til gjennomføringen av en konsert, som leie av lokale, musikerhonorar, trykk av plakater, leie av teknisk utstyr, etc.

Jørgen Karlstrøm, styrleder i NKF.
Foto: Renate Madsen

– Vi opplever at ordningen er høyt verdsatt blant våre medlemmer, og vet at behovet for finansiering til konserter er stort. Over tid har vi sett at Ekspress konsertstøtte gir virkninger for aktører i det frie feltet, og at den bidrar til at flere prosjekter kan bli realisert. Dette samsvarer med en av hovedprioriteringene for NKF; at musikken medlemmene skriver skal brukes mer. Vi har derfor besluttet å doble det maksimale tilskuddsbeløpet i ordningen fra 10 000 til 20 000 kroner per år, sier styreleder Jørgen Karlstrøm.

HVEM KAN SØKE?
Medlemmer i Norsk Komponistforening kan søke om tilskudd til konserter med egne verk.

HVA GIS DET STØTTE TIL?
Støtten er først og fremst rettet mot det frie feltet og er ikke ment som toppfinansiering av prosjekter.
Det gis støtte å dekke utgifter knyttet til gjennomføringen av en konsert, som musikerhonorar, konsertlokale, lyd, markedsføring etc. Støtten kan ikke brukes til å dekke eget komponisthonorar.

KAN MAN SØKE TIL FLERE PROSJEKTER?
Tilskuddet er fra 2020 på maksimum 20 000 kroner i året, men kan fordeles på en eller flere konserter.

NÅR ER SØKNADSFRISTENE?
Søknader behandles løpende av administrasjonen.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?
Søknaden må inneholde detaljer om konserten spesifisert i søknadsskjemaet, samt budsjett som vedlegg.

For mer informasjon, se her: Ekspress konsertstøtte

Jon Olav Kringeland administrerer flere av våre tilskuddsordninger.
Foto: Renate Madsen

LURER DU PÅ NOE OM ORDNINGEN?
Har du spesifikke spørsmål om ekspress konsertstøtte kan disse rettes til Jon Olav Kringeland, som administrerer denne ordningen.

Kontaktinformasjon:
Epost: jonolav@komponist.no
Tel: (+47) 22 41 82 40
Tel: (+47) 402 26 732