Vi styrker staben med en politisk rådgiver

I 2017 nedsatte styret et kunstpolitisk utvalg som et pilotprosjekt. Utvalget skulle bidra til Komponistforeningens politiske arbeid, og startet med å systematisere foreningens kulturpolitiske ståsted.

Utvalget kom tidlig frem til at det ville utforme et politisk program, og har levert solide bidrag i utarbeidingen av programmet. Programmet vil være et verktøy for alle tillitsvalgte i foreningen.

Arbeidet går nå over i en annen form. Da programpunktene begynte å bli klare, så styret et behov for å styrke staben med en ansatt som kunne koordinere og bistå i det videre politiske arbeidet. Våren 2020 lyste vi derfor ut et engasjement som politisk rådgiver og mandag hadde Heidi Vibeke Pedersen sin første arbeidsdag i administrasjonen. Heidi vil arbeide tett med foreningens politiske ledelse med mål om gjennomslag for foreningens vedtatte politiske målsettinger.

Heidi Vibeke Pedersen kommer fra Finnskogen, er statsviter med politisk engasjement og skriver artikler, blant annet om arbeiderliv

– Jeg kommer fra et langt liv i Utlendingsdirektoratet, hvor jeg har jobbet med mange ulike oppgaver og prosjekter. Selv om jeg føler at jeg passer som byråkrat, har jeg lenge ønsket å jobbe med «andre uttrykksformer». Jeg tror jeg kan bruke min nesten 20 år lange erfaring på et svært politisk felt, til nytte for medlemmene i Komponistforeningen, forteller Heidi.

Hun ser også frem til å jobbe med musikkfeltet.

– Synne Skouen sa under Ultima denne uka at musikk er det viktigste språket i verden. Akkurat sånn er det. Musikk, lyd og rytme berører alle og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med den store musikkverdenen som Komponistforeningens medlemmer representerer.

Vi ønsker Heidi velkommen og takker samtidig kunstpolitisk utvalg, bestående av Maja Ratkje, Frank Havrøy, Glenn Erik Haugland, Gyrid Nordal Kaldestad og Bente Leiknes Thorsen for innsatsen!

Kontaktinformasjon til vår politiske rådgiver er: heidi@komponist.no