Vi tilbyr gratis mentor for våre medlemmer

Vi har besluttet å la mentorordning fortsette uten egenandel inntil videre.

OM ORDNINGEN:
NKF og NOPA har gått sammen om å etablere en mentorordning for og av våre medlemmer.

Som komponist (og tekstforfatter) kan du bruke en mentor på mange ulike måter:

  • sparring om kunstnerisk utvikling og karrierevalg
  • råd og tilbakemelding knyttet til egne verk
  • veiledning, inspirasjon og retning for nye komposisjoner

En mentor skal først og fremst fungere som en sparringspartner, og en mentoravtale vil i utgangspunktet innebære tre møter på ca 2 timer hver. Tema for møtene avtales mellom mentor og søker.

Foto: Ivelin Radkov

BETINGELSER:

  • Mentor mottar totalt kr 5.000 fra NKF/NOPA for hvert mentorforløp.
  • Et mentorforløp: tre møter på 1-2 timer
  • Under følger en liste over NKF-medlemmer som har meldt seg som mulige mentorer. For NOPAs mentorer se her.

Søk om tid med mentor her.

FornavnEtternavnFødselsårFylkeKort bio
TorsteinAagaard-Nilsen1964HordalandHar en allsidig og innholdsrik verkliste, fra musikk for barn/unge og amatører til større orkesterverk.
Han er godt kjent, også internasjonalt, for sin musikk for brass- og wind band.
RuthBakke1947HordalandKomponist og organist. Har også tidligere undervist i komposisjon bl a på Bergen Musikkonservatorium og Griegakademiet.
NatashaBarrett1972Viken (Asker)Live elektroakustisk komposisjon.
Akusmatisk komposisjon.
Alt om 3D-lyd og spatialisering, lyd- og multimedia interaktive installasjoner, lyd-kunst og soundscape komposisjon.
Lang erfaring med praktiske betraktninger av framføring av EA musikk.
Hjemmeside: www.natashabarrett.org
Daniel PeterBíro1969Hordaland
KristinBolstad1981OsloKomponist, sanger og improvisasjonsutøver. Musikken hennes er ofte konseptuell og romspesifikk, med sterk inspirasjon eller elementer av improvisasjon.
DavidBratlie1972OsloHar lang erfaring fra undervisning. Mye av denne undervisningen har vært ift godt etablerte folk i videreutdanning/masternivå hvor sparring har vært et nøkkelord.
MortenChristophersen1976Akershus / OsloHar skrevet kor-, orkester-, kammer-, film- og scenemusikk og har jobbet med de fleste av landets profesjonelle orkestre.
FrankEkeberg1970Sør TrøndelagSpesialområder innen elektroakustisk musikk og lydkunst, både i konsertform og som installasjon/lydutstilling. Arbeidersom komponist og lydkunstner på heltid. Mer informasjon her: www.frankekeberg.no
TylerFutrell1983OsloOslo-basert komponist, opprinnelig fra Nord-California. Har bl.a. arbeidet med ensembler og festivaler som Ultima, Borealis, Ilios, Bit20, Det Norske Solistkor, Alpaca Ensemble, Ensemble 96, SISU og Trondheim Sinfonietta.
Bjørn ErikHaugen1978OsloKomponist som hovedsaklig arbeider med skulptur-, lyd- og videoinstallasjon. Arbeider etter et konseptuelt prinsipp hvor ideen kommer før valg av materiale, medium og utrykksmåte.
IdaHeidel1958Akershus / OsloKomponist involvert med instrumentell og elektroakustisk musikk, arbeider med strukturert improvisasjon og lydbilder, skaper lydinstallasjoner og samarbeider med ulike kunstnere.
RistoHolopainen1970OsloMina intressefält framgår i stort sett på min hemsida: https://ristoid.net/
Jon AndreasHåtun1973OsloKomponist, artist og forfatter. I musikken sin blander han og utforsker grensene mellom sjangre som jazz, klassisk, elektronisk, samtidskunstmusikk og rock.
EwaJacobsson1956OsloArbeider med stedsspesifikke installasjoner med visuelle elementer, lydopptak og selve rommet spiller sammen med ren lydkomposisjon, fysiske lydende objekter og liveopptreden.
ChristianJaksjø1973OsloJazzmusiker, komponist og arrangør med bred internasjonal erfaring. Utdannet ved NTNU (jazzlinja), Norges Musikkhøgskole (komposisjon) og Dartmouth College (elektroakustisk musikk).
Sverre IndrisJoner1963OsloDen med mest erfaring innen latinamerikansk musikk i Norge. Også lang erfaring med å skrive rytmiske sjangre for klassiske utøvere, samt å omarrangere fra en sjanger til en annen.
DagfinnKoch1964OsloSom komponist har jeg ikke valgt å søke en bestemt stil, snarere vært åpen for å bevege meg i alle mulige retninger. Jeg var tilknyttet Henie Onstad Kunstsenter som lydtekniker, og har arbeidet mye med elektroakustisk musikk, og pop rock.
GisleKrogseth1952VestfoldKomponist og gitarist, som skriver tonal melodisk samtidsmusikk. Turnerer en del med egne verk i inn og utland.
BjørnKruseOsloIdéutvikling og bevisstgjøring av klanglige, strukturelle og dramaturgiske muligheter, uavhengig av stil og genre. Jeg har lang og bred erfaring i veiledning innen komposisjonsfag
GisleKverndokk1967OsloStiller gjerne som mentor for unge komponister som vil jobbe med musikkdramatikk. Jeg har hatt flere studenter de siste årene og har bl.a. veiledet komposisjonsstudenter på NMH i operaprosjekt på musikkhøgskolen.
Tine SurelLange1989NordlandMed min utdanningsbakgrunn, omfanget av min karriere, kjennskap til bransjen (både som komponist, leder av nyMusikk Nordland og styremedlem i UNM Norge) og erfaring med formidling så føler jeg at jeg har mye å by på. At jeg både er medlem av komponistforeningen og av Norske Billedkunstnere, gir meg også en litt spesiell profil.
HansMathisen1967VestfoldGitarist/ komponist/ arrangør. 4 album i eget navn. Spellemannpris jazz, Jeg skriver mye musikk på bestilling, for KORK, og mange andre profesjonelle orkestre.
ØrjanMatre1979HordalandKomponist med god erfaring og kunnskap om komponering og instrumentasjon for større ensembler og orkester. Matres verk har blitt fremført nasjonalt og internasjonalt på mange sentrale arenaer.
ChristianMeaas Svendsen1988OsloBassist, komponist og plateselskapsdirektør. Spiller i band som Nakama, Paal Nilssen-Love Large Unit, Ayumi Tanaka Trio, Momentum og Duplex.
Gisle MartensMeyer1975Tyskland/HordalandHar kanskje en litt annen bakgrunn og tilnærming til karrieren enn de fleste komponister. Se nettside med bio og grei oversikt over verk og produksjon, her: http://gmm.io/
AnnikenPaulsen1955ØstfoldKomponist og pianist som har lang erfaring med søknadskriving fra diverse utvalg og fond. Jeg skriver musikk til tekst, låter, for orkester, kammer, og alle besetninger
MarcusPaus1979OsloInteressert i håndtverksmessige problemstillinger til mer overgripende konseptuelle spørsmål.  Har bred tverrkunstfaglig erfaring, og er vant med å diskutere forskjellige kunstneriske strategier i en komponists møte med tekst, dramatikk, og bilde.
Agnes IdaPettersen1981OsloHar en variert produksjon av akustisk, elektroakustisk og scenisk musikk.
Maja Solveig KjelstrupRatkje1973AkershusRatkjes musikk er framført av orkestre og ensembler verden over. Har undervist i komposisjon og live-elektronikk i tre år på NMH og har god erfaring ved å gi veiledning.
RuneRebne1961Hedmark/OsloHar laget både instrumental- og elektroakustisk musikk, ved siden av å arbeide med musikk for moderne dans og teater.
JøranRudi1954OsloKomponist med lang erfraring med teknologiavhengige musikk- og lyduttrykk.
KjellSamkopf1952Opplandhar skrevet kammermusikk, orkestermusikk, elektroakustiske verk, musikk til dans, film og NRK-produksjoner, musikk til undervisningsbruk og en rekke verk for slagverk.
FilipSande1970Akershus / OsloHar en veldig stor og omfattende produksjon for ulike instrumental- og vokalensembler. Arbeider også med tekst.
Bjørn BolstadSkjelbred1970OsloKomponist med bred og variert musikalsk bakgrunn. Han er aktiv som komponist, musiker, arrangør og pedagog med erfaring fra flere musikalske genre og miljøer.
AndrewSmith1970OsloKomponist med vokalmusikk som spesialfelt. Har arbeidet i bla. Ultimafestivalen og har i tillegg en del praktisk erfaring fra forlagsbransjen som kanskje kan være til hjelp.
JosteinStalheim1960HordalandArbeider som komponist, akkorionist og lærer. Han har laget verk som spenner fra musikk til operaer, balletter og teatre og for orkester, kammer og solo til elektroakustikk, spontan komposisjon og improvisasjoner.
Knut OlafSunde1976OsloStedsorienterte verk, kontekst, durational m.m.
Ole KarstenSundlisæter1976HedmarkHar et omfattende virke som freelance komponist, konsertorganist og dirigent.
HilmarThordarson1960Sør-TrøndelagKomponist som forsker og eksperimenterer kontinuerlig med de ulike mulighetene som ny teknologi tilbyr i musikkomposisjon og perfromanse ved hjelp av ulike typer sensorer og videoteknologi.
Bente LeiknesThorsen1980Akershus / OsloKomponist som arbeider med verk som utfordrer komponistrollen og verkbegrepet. Stikkord som mentor: - sibeliuswiz - mentor for ferske komponistdamer
PeterTornquist1963AkershusHar erfaring med denne typen samtaler gjennom mitt virke i organisasjonslivet og innen norsk musikkutdanning. I rollen som veileder og som rektor er lyttende mentoring en helt sentral egenskap.
Anders Tveit1977Vestfold- Elektroakustisk komposisjon.
- Spatialisering, 3D lyd og elektroakustisk orkestrering.
- Live Elektronikk.
- Praktiske innfallsvinkler til det å benytte seg av ny-teknologi, både i komposisjonsprosessen og i fremføring.
- Lydinnstallasjoner og interaktivitet.
AndersVinjar1963Akershus / OsloSpesialkompetanse:
- datastøttet komponering
- DSP, live-eletronikk
- programmering, maskinlæring, kunstig intelligens
- surround opptak, koding og dekoding, 3d-lyd
- elektroakustisk musikk
HermanVogt1976OsloVogt er opptatt av tvetydig dualitet, kontrasten mellom det vage og tilslørte og det tydelige og klare. Har skrevet en rekke verk for varierende besetninger, alt fra soloverk og kammermusikk til orkestermusikk.
RolfWallin1957OsloVerklisten spenner fra symfonisk musikk og opera til kammermusikk, live electronics, musikk til ballett, teater, film og installasjoner.
Fortid som utøver i jazz- og rockgrupper, samt arrangør for pop/rockalbum i stilistisk spenn fra Kjøtt til Bobbysocks.
Undervist ved Norges Musikkhøgskole, Royal College of Music, London og ved internasjonale komponistworkshops.
RobWaring1956OsloAktiv som utøver, komponist og lærer. Har komponert for solister, kammer- og jazzensembler, kor, perkussjonsemble, ulike kombinasjoner av akustiske og elektroniske instrumenter, samt rent elektroakustiske verk.
Sigurd NikolaiWinge1973Akershus / OsloHar erfaring med å komponere for teater, være tilstede under prøver og være en del av den kreative prosessen frem mot premiere. Jeg komponerer Sanger for skuespillerne som utvider det tradisjonelle teater begrepet.
Har mye erfaring med midi orkestrering og sequensere som Sonar, Ableton Live og kan raskt tilpasse meg andre sequenser programmer.
Kan lage musikk i alle tenkelige musikk sjangre og er fleksibel i fusjonen av utrykk stiler.
Er en god sparrepartner og inspirator i kreative prosesser.

Hjemmeside: www.lydmusikk.com
Arnt HåkonÅnesen1977AkershusJeg har master i komposisjon fra Norges Musikkhøgskole, der hovedfokuset var samtidsmusikk. Parallelt med bestillinger innen kunstmusikkfeltet, har jeg jobbet mye med populærmusikk.
Gyrid NordalKaldestad1978Trøndelag- arbeid med opptak og bearbeiding av lyd (opptak i studio og feltopptak).
- arbeid med lodding av kontaktmikfonar, samt veiledning på bruk av elektronisk bearbeiding av lyd i livesamanheng
- søknadsskriving og arbeid inn mot festivalar o.l.