Ytringsfriheten er essensiell for kunstnere

De siste ukene har vi sett sterke politiske angrep på den kunstneriske ytringsfriheten i Norge. Black Box teater har satt opp forestillingen «Ways of Seeing» som blant annet viser bilder av justisministerens husfasade. Bildebruken har utløst krav fra Oslo FrP om at støtten til Black Box fjernes, og forestillingen har fått kraftig kritikk fra ledende politikere i Norge. Også regissøren har blitt direkte kritisert av både statsministeren og ledelsene i regjeringspartiene. 

Det er gledelig at flere journalister, kritikere og kommentatorer ser det problematiske ved angrepene, og ikke lar dem stå uimotsagt. Samfunnet trenger det frie ytringsrommet både i mediene og i kunsten, og i dette tilfellet har kunsten spilt opp til en meningsbrytning som gjerne kan foregå offentlig, men hvor ytringen i seg selv ikke burde knebles. Debatten viser også og at saken er koblet til endringer som er i ferd med å skje i vårt samfunn, og at disse endringene påvirker både kunst og politikk.
 
Ytringsfriheten er helt essensiell for kunstnere. Den er ikke bare en rett til fri tale, den er også en rett til frihet fra represalier og maktbruk. Alle skal kunne kritisere makthavere uten å frykte negative konsekvenser. Dessverre kan ikke statsminister Erna Solberg ha lest kulturmeldingen, som hennes egen regjering har lagt fram, særlig grundig. Meldingen argumenterer sterkt for viktigheten av den frie kunstneriske ytring som grunnlaget for et sunt demokrati. Samtidig som hun har latt egne ministre få et nærmest ubegrenset spillerom, går hun til angrep på kunstnere som åpenbart ikke utgjør noen trussel verken for henne eller regjeringen. Den største trusselen mot demokratiet og ytringsfriheten i denne saken er statsministerens egne uttalelser.
 
Mens diskusjonen om teaterstykket «Ways of Seeing» har gått, har det også kommet sterk kritikk av kulturministeren for å i realiteten ha instruert Kulturrådet til å gi Jo Strømgren Kompani videre støtte. Hvis dette stemmer er det et brudd på loven om Norsk kulturfond, og det viser en manglende respekt for den kunstfaglige vurdering gjort av utvalgene i Norsk Kulturråd. 
 
Norsk Komponistforening jobber iherdig mot angrep på ytringsfriheten og mot politisk styring av faglige vurderinger. Debatten de siste dagene viser heldigvis at mange i Norge fortsatt tror at verdien av kunstnerisk ytringsfrihet og integritet er verdt å forsvare.

Oslo, 15. mars 2019
Jørgen Karlstrøm, styreleder.

Denne teksten ble opprinnelig publisert i nyhetsbrev til Komponistforeningens medlemmer fredag 15. mars, 2019.

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening. Foto: Renate Madsen