KOMPONISTFORENINGEN FEIRER 100 ÅR

BLI MED PÅ JUBILEET I 2017

05-04-Ung.kom_3db07109faf86e78d42b7991863024ea
Seks unge kvinner skriver under veiledning av Kristin Bolstad for Oslo-Filharmonien i prosjektet ung.kom, som er et samarbeid mellom Oslo-Filharmonien, fem videregående skoler og Komponistforeningen. Tanken er at unge, talentfulle musikkskapere skal få anledning til å skrive for orkester, høre hvordan det låter og la andre oppleve resultatet. Årets prosjekt munner ut i en konsert i Oslo Konserthus 4. mai. (Foto: Fred-Olav Vatne/Oslo-Filharmonien)
VF-2016
I Veslefrikkprisen konkurrerer skoleelever over hele landet om å lage den beste komposisjonen. I år har skoler fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør sendt inn bidrag. Vinnerne får en drømmedag med NRK Kringkastingsorkestret, og får spille komposisjonen sin med KORK på konsert i Store Studio 13.mai kl. 13.00. Prisvinnerkonserten strømmes på nett så barn og unge over hele landet kan få oppleve den.
KåreKolberg
Uke 17: Kåre Kolberg, som gikk bort i 2014, var en av våre fremste samtidskomponister, og en av de første i landet til å jobbe med elektronisk musikk og multimedial kunst. Han hadde en reflektert holdning til musikk- og samfunnsliv, men var også selvironiserende og det sies at det var han som først brukte begrepet pling-plong om samtidsmusikken.
Search