Bhørn-Kruse-MIC
``Det å være en skapende kunstner og et kreativt menneske er det å være i stand til - og ha tro på seg selv - til å ta avgjørelser.`` Den 14. august fylte Bjørn Howard Kruse 70 år, i den anledning har vi funnet frem programmet ``Musikk av i dag`` fra 1983 til vår fredagsserie ``Historiske glimt``, der Eivind Solås intervjuer komponisten og pedagogen om arbeidsmåte og tanker rundt komposisjon. Foto: Listen to Norway/MIC
Noteforsider-035
Vi minner om søknadsfristen 1. september. Gjennom denne støtteordningen sikres dokumentasjon og allmenn tilgjengeliggjøring av verk av nålevende norske komponister. Støtten er åpen for alle profesjonelle utgivere som ønsker å gjøre et musikalsk åndsverk tilgjengelig slik at det kan oppleves for ettertiden.
web-call-for-scores
ensemble mise-en inviterer til score for mise-en musikkfestival 2017! I fjor mottok de 792 påmeldinger, og endte opp med å programmere mer enn 30 stykker på mise-en musikkfestival 2016. Deadline er 15. september.
Search