Eivind_Groven_1901-1977_spiller_på_det_renstemte_orgelet_Trefoldighetskirken_1953
Komponisten og musikeren Eivind Groven (1901-1977), en av de mest mangfoldige, særpregede og betydelige musikkpersonligheter i Norge på 1900-tallet, erfarte tidlig at spillemenn og folketonesangere tok i bruk ikke-tempererte intervaller, og opplevde at det likesvevende kompromiss forflatet musikken.
statens-kunstnerstipend
Søknadsfrist for Statens kunstnerstipend er 18. oktober 2016 kl 13:00. Nytt fra denne søknadsfristen er at alle søknader skal sendes inn via Altinn. Det betyr all data du har lagret om deg selv på Mitt nettsted ikke er tilgjengelig. Du må derfor legge inn informasjon på nytt. Kulturrådet stiller med ekstra brukerstøttehjelp mandag 17. oktober frem tik kl 20.00.
fot2006042014311729024490_edvard-hagerup-bull-2006
I dette NRK-programmet fra 1967 fremfører Quatuor instrumental de Paris Edvard Hagerup Bulls føytekvartett «Ad usum amicorum». Hagerup Bull omtales som en av de største norske komponister født i det 20. århundre. Foto: Guri Dahl, 2006
Search