Program for fagseminaret 14.–16. august

Komponistforeningen gjenopptar det faglige helgeseminaret som foreningen hadde tradisjon for omtrent ti år tilbake i tid. Samtidig har vi gått vi inn i et nytt decennium, med en spesiell start som nok gir nye perspektiver på seminarets tematikk: Dypdykk og fugleperspektiver på tiåret som har vært, og refleksjoner rundt hvor vi skal hekke og trekke videre. Les mer…

UTLYSNING — KUPP 2.0

Vi søker syv komponister under 35 år som ønsker å jobbe målrettet med internasjonal profilering i perioden 2020-2021. Du trenger ikke å være medlem av Komponistforeningen for å kunne søke om deltakelse. I programmet får komponistene også i oppdrag å komponere for et ensemble, gjerne med utgangspunkt i eksisterende eller ønskede samarbeid. Søknadsfrist er 19. august. Les mer…

Storsatsing på komponister videreføres

Første utgave KUPP har gitt seks komponister en unik mulighet til å komponere nye verk med noen av de største orkestrene i Norge. Nå utvides satsingen med tre år der inntil sju komponister i året skal skrive for, og ha dialog med profesjonelle ensembler, som fremfører verkene. I tillegg står nasjonal og internasjonal nettverksbygging og mentorskap sentralt i talentutviklingsprogrammet. Satsingen deles inn tre runder, hver med inntil syv komponister. Hver runde løper i ett år og totalt vil KUPP 2.0 strekke seg over tre år. Vi søker syv komponister under 35 år som ønsker å jobbe målrettet med internasjonal profilering i perioden 2020-2021. Søknadsfrist er 6. august. Les mer…

NKF Fagseminar 14.-16. august 2020

Endelig kan vi bekrefte at fagseminaret som skulle gå av stabelen i mars nå gjenoppstår rett etter fellesferien, nærmere bestemt 14.-16. august 2020 på Sundvolden Hotel. Temaet fastholdes, og programmet vil være tett på det vi tidligere har annonsert, men med noen justeringer som vil bli informert om etter hvert. Vi oppsummerer et decennium og tar pulsen på det nye. Les mer…