Nordiske Musikkdager 2021 på Færøyene

Hele Tórshavn kommer til å summe av ny nordisk musikk, når festivalen Nordiske Musikkdager for første gang noensinne avholdes på Færøyene 14.-17. april 2021. Ut over å ha et ekstra fokus på musikk med et sterkt element av iscenesettelse og lydkunst i byrommet, byr festivalen også på workshops og prosjekter med barn og unge, et seminar om komposisjonspedagogikk i Norden, felles måltider og et film- og debattprogram. Les mer…

Vi styrker staben med en politisk rådgiver

I 2017 nedsatte styret et kunstpolitisk utvalg som et pilotprosjekt. Utvalget skulle bidra til Komponistforeningens politiske arbeid, og startet med å systematisere Komponistforeningens kulturpolitiske ståsted. Arbeidet går nå over i en annen form. Da programpunktene begynte å bli klare, så styret et behov for å styrke staben med en ansatt som kunne koordinere og bistå i det videre politiske arbeidet. Våren 2020 lyste vi derfor ut et engasjement som politisk rådgiver og mandag hadde Heidi Vibeke Pedersen sin første arbeidsdag i administrasjonen. Les mer…