Søk prosjektstøtte nå

Det er mulig å søke Komponistforeningen om støtte til prosjekter og tiltak som kommer norske komponister og norsk musikkliv til gode. Det gis ikke støtte til enkeltkonserter, bestillingsverk og komponering, personlige kunstneriske prosjekter, turneer, tiltak, prosjekter og virksomhet for enkeltkomponister Les mer…