Program for fagseminaret 14.–16. august

Komponistforeningen gjenopptar det faglige helgeseminaret som foreningen hadde tradisjon for omtrent ti år tilbake i tid. Samtidig har vi gått vi inn i et nytt decennium, med en spesiell start som nok gir nye perspektiver på seminarets tematikk: Dypdykk og fugleperspektiver på tiåret som har vært, og refleksjoner rundt hvor vi skal hekke og trekke videre. Les mer…

NKF Fagseminar 14.-16. august 2020

Endelig kan vi bekrefte at fagseminaret som skulle gå av stabelen i mars nå gjenoppstår rett etter fellesferien, nærmere bestemt 14.-16. august 2020 på Sundvolden Hotel. Temaet fastholdes, og programmet vil være tett på det vi tidligere har annonsert, men med noen justeringer som vil bli informert om etter hvert. Vi oppsummerer et decennium og tar pulsen på det nye. Les mer…