Invitasjon til fagseminar 1. april 2017

Komponistforeningens kvinnelige medlemmer inviterer interesserte kollegaer til fagseminar 1. april, kl 14-18 i Norsk Komponistforenings lokaler, Kongens gate 24 Program: 1400 Astrid Pernille Hartmann presenterer KVAST og deres arbeid for bedre kjønnsbalanse i komposisjonsfeltet i Sverige. 1700 Rebecka Ahvenniemi presenterer Les mer…

Medlemsfordeler

Komponistforeningen skal skape og støtte møteplasser som gir rom for faglig utvikling. Som medlem får du glede av samtlige medlemsfordeler, et faglig fellesskap og du gir tyngde til Komponistforeningens politiske påvirkningskraft. Vi kan tilby: Arbeidslokaler Juridisk bistand Kontraktsmaler Kunstnerforsikring Regnskapsprogram Mentorordning Les mer…

Komponistforeningens likestillingspris 2017 går til Borealis – en festival for eksperimentell musikk

NY PRIS FOR Å ØKE BEVISSTHETEN RUNDT KJØNNSBALANSEN I DET SKAPENDE MUSIKKFELTET  Norsk Komponistforening delte i dag ut den aller første likestillingsprisen for å hedre forbilledlige initiativer og god praksis rundt likestilling og kjønnsbalanse på musikkfeltet. Komponistforeningens styre vedtok våren Les mer…